Resultaten
ma 21 jun 2021

Speelcontainer Strijp-S

Hoe kunnen we Strijp-S leuker maken voor jonge kinderen? Met die vraag gingen diverse betrokkenen op Strijp-S aan de slag en kwamen met het idee om een Speelcontainer te plaatsen. 
Onder de naam Strijp Play is een container geplaatst met speeltoestellen op het grasveld tussen het Boschgebouw en Glasgebouw.

Momenteel is er een beperkt aantal voorzieningen voor kinderen op Strijp-S om in de openbare ruimte te spelen. Dat bleek een gemis te zijn onder ouders met kinderen die op Strijp-S wonen en bezoekers van het gebied. De schommels bij de apparatenfabriek (zie foto) van De Ontdekfabriek zijn populaire speeltoestellen, maar zijn te weinig om voldoende speelaanbod te bieden. Daarom namen de gezamenlijke partijen op Strijp-S het initiatief van Strijp Play.

“KWS heeft een hekwerk geplaatst in de container zodat de kleine kinderen in een omheinde omgeving kunnen spelen, als de speeltoestellen uit de container buiten staan opgesteld”, vertelt Jill Wullems van Park Strijk Beheer die de actie coördineert.