Resultaten
do 05 mrt 2020

Shintō Labs: Maatschappelijke vraagstukken oplossen met data

Shintō Labs helpt de overheid om maatschappelijke vraagstukken op te lossen door slim gebruik te maken van data.  Medeoprichter Bart Rossieau verkocht eind 2019 het softwarebedrijf Circle Software en is daarna fulltime doorgegaan met Shintō Labs samen met Jurriaan Souer en Eric van Esch. Het bedrijf combineert design thinking met data analytics en artificial intelligence. Shintō Labs is sinds februari 2020 gevestigd op Strijp-S in gebouw Gerard.

Slim gebruik maken van data

“Data analytics en artificial intelligence zijn drijvende krachten achter veel fundamentele innovaties van de afgelopen jaren. We hebben Shintō Labs in 2016 opgericht om daar zelf mee aan de slag te gaan", vertelt Bart over de start van Shintō Labs. Shintō Labs ontwikkelt het Stratum Analytics Platform* dat overheden helpt om maatschappelijke vraagstukken te lossen met data analyse. Ze werken volgens de lean startup methodiek, waarbij een zo kort mogelijke leercyclus wordt gebruikt om te toetsen of datgene dat ontwikkeld is ook waarde heeft. Momenteel bestaat het team van Shintō Labs uit acht personen.

Gemeente Eindhoven

Shintō werkt bijvoorbeeld voor de Gemeente Eindhoven om de afdeling Milieutoezicht en handhaving met slimme data-analyse te helpen bedrijven te identificeren die een milieurisico vormen. Voorheen deden handhavers van de gemeente dit handmatig maar computers kunnen dit sneller en beter. Uit allerlei open en gesloten bronnen wordt data opgehaald om relevante patronen te ontdekken. Vervolgens geeft Shintō vanuit de data adviezen over bedrijven die ‘onderzoekswaardig’ zijn en gecontroleerd moeten worden. Shintō Labs heeft van dit analysetool een standaardproduct gemaakt dat inmiddels ook door andere gemeentes wordt gebruikt.

Ondermijning tegen gaan

Ook op het gebied van ondermijning, een actueel thema voor de overheid, heeft Shintō Labs toepassingen ontwikkeld op basis van data analyse. “Behalve data uit openbare bronnen hebben we ook wetenschappelijke inzichten uit de criminologie gebruikt om gefundeerde inzichten te kunnen geven aan lokale overheden”, vertelt Bart. Bij het gebruik van data, ook al is die openbaar, is het heel belangrijk aandacht te hebben voor privacy. Shintō past hierbij ‘privacy by design’ toe waarbij de AVG (privacywet) een belangrijke leidraad is. Maar naast het wettelijke aspect speelt ook ethiek een rol. Ook al mag het, moet je het ook willen? “Er mag geen black box in onze producten zitten, we maken alle datastromen en algoritmes zoveel mogelijk transparant en laten precies zien waar we wat voor gebruiken", aldus Bart Rossieau, “Ik noem het ook wel transparency by design.”

Strijp-S

Al bij de start van Shintō Labs in 2016 heeft het team foto’s gemaakt op Strijp-S, ondanks dat ze daar nog niet gevestigd waren. “Ik vond Strijp-S altijd al een enorm inspirerende plek. Eerst had ik niet zoveel met design, maar toen ik erachter kwam dat het meer is dan hippe stoelen en tafels ben ik helemaal gefascineerd geraakt door design thinking”, vertelt Bart. Toen Circle Software verkocht was en Shintō Labs een eigen locatie zocht (ze zaten eerst in het kantoor van Circle) was Strijp-S de enige plek die Bart overwoog. “Technologiebedrijven moeten dicht tegen designers en creatieven aan zitten, zodat ze techneuten kunnen inspireren om vanuit een ander perspectief naar dingen te kijken”, aldus Bart. Shintō Labs heeft al actief samengewerkt met diverse partijen op Strijp-S, zoals Beeckk, Studio Tast en Marijn van der Poll.

Koffie drinken?

Bart roept partijen op die met maatschappelijke vraagstukken bezig zijn, en iets willen met data of artificial intelligence, om eens koffie te komen drinken. Hij wil graag andere ondernemers in het gebied leren kennen.

*) Stratum Analytics Platform verwijst niet alleen naar de geboortegrond van Bart Rossieau maar ook naar een begrip in de statistiek. Een stratum is een opsplitsing van een populatie in een kleinere groep met dezelfde eigenschappen als de gehele populatie. Daarnaast is stratum een term uit de vulkanologie. Het verwijst naar de lagen van gestolde lava waaruit een vulkaan is opgebouwd. En wat dat met Shinto te maken heeft lees je op hun website: https://www.shintolabs.nl/naam/