Resultaten
wo 10 apr 2019

Partner of Innovation: Fontys ICT in het Strijp TQ gebouw

Vanaf september dit jaar is Fontys Hogescholen met vijf ICT richtingen (ICT en business, - media, - technology, - software design en – infrastructure) gevestigd in het Strijp TQ gebouw. Op dit moment zijn circa 300 derde- en vierdejaars studenten op de eerste en tweede verdieping van het gebouw bezig met hun studie en het oplossen van venijnige vraagstukken uit het bedrijfsleven. Na de zomer van 2019 zal dat aantal nog gaan verdubbelen.

Ontmoetingsplek voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven

De bedoeling van het Fontys ICT InnovationLab is om in de nabijheid van het bedrijfsleven een echte ontmoetingsplek te worden voor onderwijs, onderzoek en bedrijven waarbij de praktijkgericht onderzoek in het brede kennisvlak van ICT plaatsvindt.  Twintig weken (één semester) lang gaan studenten met een pittig vraagstuk uit het bedrijfsleven aan de slag met praktijkgericht onderzoek dat tot innovatie kan leiden. 

100+ Partners in Education

Momenteel heeft Fontys ICT meer dan honderd “Partners in Education” waarmee ze een vierjarig convenant afsluiten voor de samenwerking. Deze samenwerking heeft mede bijgedragen aan de sterke groei van de afgelopen 10 jaar (+ 200%) en excellente beoordeling van Fontys Hogeschool ICT in 2018. De wereld om ons heen verandert echter snel en sterk. Daarom heeft de overheid een aanvullende opdracht bij het HBO neergelegd: middels praktijkgericht onderzoek de innovatie van het beroep en het bedrijfsleven borgen. Het Fontys ICT InnovationLab op Strijp TQ is een nieuw ecosysteem dat ruimte biedt voor dit onderzoek met een intensieve rol voor het bedrijfsleven; de Partners in Innovation. “We gaan echt de innovatieve richting op waarbij sterk gelet gaat worden op de kwaliteit van de opdracht”, legt Dries uit.

Bij elkaar brengen van vragen van bedrijven met het aanbod van studenten

Op dit moment is een blokeigenaar of coördinator verantwoordelijk voor afstemming van projectopdrachten vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs. Dries van den Enden, coördinator van Data Driven Business Lab (DDBL) legt uit dat deze werkwijze vraagt om een intensivering van de samenwerking : “We willen partnerbedrijven – de Partners in Innovation - langdurig koppelen aan Fontys. En wij als Fontys zorgen ervoor dat de onderzoeksvragen wordt gekoppeld aan de juiste studenten.” - de Partners in Innovation. Zij brengen de onderzoeksvragen in en worden onderdeel van het onderzoeksteam van studenten, docenten. Straks is het bedrijf ook projectlid en gaan ze actief meedraaien in het onderzoek met een groep van minimaal vijf a zes studenten. 

 Dries van den Enden

Goede voorbereiding op toekomstig werk

De ervaringen tot nu toe zijn erg positief. Studenten zien deze manier van studeren als een goede voorbereiding op hun toekomstig werk en het biedt toch de veiligheid van een opleidingsomgeving met begeleiding van experts en coaches. Studenten zijn als “young professionals” aan het werk samen met bedrijven in de regio. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de studenten hun hele derde en vierde jaar op die manier invullen. Bij de start van het derde jaar een stage en aan het eind van hun vierde jaar hun afstudeerproject met tussentijds projectopdrachten.

Van “Partner in Education” naar “Partner in Innovation”

Fontys wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs leveren en studenten willen kwalitatief hoogwaardige producten leveren. De bedrijven zijn er blij mee. Dat blijkt wel uit het feit dat derde generatie studenten die al 2,5 jaar geleden zijn afgestudeerd in TQ weer projecten komen draaien. En zo ontstaat een interessante cyclus. “Partners in Innovation zijn de vervolgstap en we zijn altijd op zoek naar partners die willen investeren in kennis en innovatie”, legt Dries uit. Onderwijs van de toekomst op Strijp!

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Suzanne van Kuijk (s.vankuijk@fontys.nl ), Programma Manager Fontys ICT Innovation Lab . En lees ook het artikel Fontys Hogeschool ICT opent InnovatieLab op Strijp-T.