Resultaten
di 08 sep 2020

Hoe gaat Strijp-S er straks uit zien?

Strijp-S is een geliefd gebied, populair bij bezoekers, bewoners en bedrijven. Toch is al een tijdje duidelijk dat er iets moet gebeuren om het gebied aantrekkelijker en levendiger te maken, passend bij de identiteit van Strijp-S: creatief, rauw, bruisend etc.

Met de komst van een flink aantal nieuwe gebouwen komen er veel ruimtes bij op de begane grond, plinten worden die genoemd, die de beleving in het gebied sterk zullen bepalen. De bouwende partijen op Strijp-S grepen die kans aan om met een gedragen, vernieuwende en duurzame visie te komen voor die kenmerkende plekken: de plintenvisie. Adviesbureaus WYNE Strategy & Innovation en LAgroup ontwikkelden met inbreng van betrokkenen, in opdracht van de eigenaren van Strijp-S een visie.

International Creative District

Al langer is bekend dat Strijp-S doorgroeit naar een International Creative District: Een stadswijk met internationale, grootstedelijke allure, dat bruist en waar creativiteit, technologie en designgedreven innovatie centraal staan. Hierbij hoort een gevarieerd aanbod van retail, horeca, dienstverlening, wonen, werken, maatschappelijke functies en evenementen dat is afgestemd op de doelgroepen en bijdraagt aan de meerwaarde van Strijp-S. De uitdaging is het verhogen van de aantrekkelijkheid en het versterken van de bezoek-, ontmoetings- en verblijfsfunctie en het onderscheidend vermogen van Strijp-S.

Werkwijze nieuwe plintenvisie

WYNE Strategy & Innovation en LAgroup gingen de afgelopen tijd aan de slag om met een sterke nieuwe visie te komen die de toekomstige ontwikkelingen in goede banen kunnen leiden. Daarvoor zijn interviews met alle stakeholders gehouden en zijn trends en ontwikkelingen geanalyseerd. Ook zijn enquêtes afgenomen onder gebruikers, bewoners en bezoekers van Strijp-S. Daarnaast vonden werksessies plaats met de betrokken projectgroep bestaand uit vertegenwoordigers van Trudo, Park Strijp Beheer, Spoorzone BV, Woonbedrijf en gemeente Eindhoven.

Waarden: Bruisend, creatief, rauw, zorgeloos en lef

De plintenvisie vertaalt de waarden in drie soorten functies voor de begane gronden: Urban centrum, Makers District en het Stadskwartier. In het Urban Centrum komen locatiespecifieke voorzieningen (maatwerk) die een actieve bijdrage leveren aan de identiteit van Strijp-S. Het Makers district biedt ruimte aan makers die met hun concept en aanbod aansluiten op Strijp-S als International Creative District. Het Stadskwartier biedt grootstedelijke voorzieningen met onderscheidend vermogen, passend bij Strijp-s (geen mainstream).

Passende concepten

Het is duidelijk dat Strijp-S geen mainstream concepten zal krijgen die niets bijdragen aan de identiteit van Strijp-S. In de invulling van de plinten zal worden aangesloten op de thema’s technologie, design en duurzaamheid. Er zullen voorzieningen worden toegevoegd die door de dag heen, goed verdeeld over ochtend, middag en avond, levendigheid in het gebied brengen. Een goede mix tussen kleinschalige en grootschalige voorzieningen, bewezen concepten en nieuwe concepten en maatwerk voor Strijp-S en bestaande concepten. Er is een plintenkaart gemaakt die de visie vertaalt in concrete invulling van plekken, passend bij de bouwstenen. 

Voorbeelden

Een voorbeeld van een concept dat goed zou passen in het Urban Centrum is l’atelier des lumières (https://www.atelier-lumieres.com/), een digitaal museum met videoprojecties, gevestigd in Parijs. In het Stadskwartier zou een vestiging van Miele Experience Center (https://www.multivu.com/players/English/8375151-miele-yorkdale/) of een Ikea City Store (https://www.6sqft.com/ikea-reveals-preliminary-plans-to-open-manhattan-store/) kunnen passen. In het Makers district past een formule als Microlab, die al op Strijp-S gevestigd is.

Plintenregisseur gaat van start

Sommige van de huidige plinten zullen in lijn met de nieuwe visie worden geoptimaliseerd. En er zullen veel nieuwe plinten worden gerealiseerd. Om dat proces in goede banen te leiden wordt momenteel een zogenaamde plintenregisseur geworven. Deze persoon zal samen met betrokken partijen komen tot een goede invulling van de plinten. Heb jij een idee of concept dat bij de plintenvisie past? Neem dan contact op met Trudo om je idee te delen en te onderzoeken of het in een van de plinten gerealiseerd kan worden.