Resultaten
wo 01 jul 2020

Designer start onderzoeks- en inspiratielab over afvalreductie op StrijpS

Design Academy student Francesca Tambussi wil consumenten en bedrijven inspireren om kritisch te reflecteren op het gebruik van verpakkingen en de hoeveelheid afval die ermee gepaard gaat. Vanaf september 2020 start haar afstudeerjaar van de master in social design waarin ze onderzoek gaat doen naar manieren om de consument te inspireren om minder afval te produceren. “Ik streef ernaar om de consument te inspireren dat ze zelf ‘aan zet’ zijn om afval te verminderen”, aldus Francesca. 

Valentin’s ‘atelierhaus’ beer lab, Berlin 2019. Ph: Vittoria Assembri

Geen zero waste hero

Zelf geeft ze meteen toe dat ze in haar eigen leven geen ‘zero waste hero’ is: “als ik in Eindhoven zonder verpakkingsafval boodschappen wil doen, moet ik iedere zaterdag vijf winkels langs én ben ik veel geld kwijt. Dat vind ik teveel gedoe, zeg ik eerlijk”, aldus Francesca. Ze wil op Strijp-S een zogenaamd ‘consumerlab’ oprichten waar ze op een speelse, inspirerende manier mensen wil samenbrengen om aan de slag te gaan met minder afval gebruiken.

Critical consumerslab op Strijp-S

“Ik zie een plek voor me waar we samen producten produceren en verdelen, van kleine fabrikanten. En bijvoorbeeld samen seep, brood of plant-based melk maken. Uiteraard zonder plastic verpakkingen”, vertelt Francesca. Ze wil mensen inspireren om minder afval te gebruiken zonder meteen volledig ‘zero waste’ te hoeven worden. Ze benadrukt dat haar initiatief onderdeel is van haar afstudeeronderzoek: ”Mijn afstudeeronderzoek is nog steeds gaande en heeft een open einde. Het doel is om door samenwerking nuttige inzichten en ideeën op te halen die later in een concept kunnen worden meegenomen”. Ze ziet Strijp-S als een ideale plek, ook omdat ze dan kan aanhaken bij de Dutch Design Week.
Benni’s ‘quarantine’ souerdough bread, Berlin 2020.

Toenemend bewustzijn, weinig concrete actie

De reden dat ze dit onderwerp voor haar afstuderen heeft gekozen is dat het bewustzijn over plasticafval wel groeit bij mensen, maar dat er weinig concrete acties worden ondernomen. Ze ziet te weinig verandering en daar wil ze graag zelf positief aan bijdragen. Haar strategie is om de consument aan de macht te laten zijn, ze noemt het zelfs ‘de consument de macht teruggeven’. Vanuit een gedragsverandering bij de consument wil ze fabrikanten bewegen om grotere veranderingen door te voeren en zo de grote hoeveelheid plasticafval te verminderen. 
Anna Alessia’s ‘deep fried’ soap, Eindhoven 2020.

Commonning

In haar afstudeeronderzoek neemt ze het onderwerp ‘commonning’ als centraal punt om plastic afval te reduceren. Commonning is de ontwikkeling dat burgers gemeenschappelijk verantwoordelijkheid nemen om zaken in de stad te regelen. Bijvoorbeeld een moestuin of energiecoöperatie starten. Dat soort samenwerking ziet Francesca als kans om plasticafval te verminderen. Haar lab op Strijp-S moet een experimenteerplek worden voor zo’n ‘common’, die zich daar dus moet gaan vormen.

Het is nog niet zeker waar het lab precies zal komen op Strijp-S. Er is gesproken over Het Veem, dat zou een plek kunnen zijn waar haar initiatief kan ontstaan. Dit zal later duidelijk worden. 
Gigi’s ‘climate changed’ olive oil ready for distribution, Eindhoven 2020.