Resultaten
di 11 feb 2020

10 jaar De Ontdekfabriek: Een creatieve pionier op Strijp-S

De Ontdekfabriek bestaat 10 jaar en kijkt met trots terug op de ontwikkeling van De Ontdekfabriek en Strijp-S in die 10 jaar.

De Ontdekfabriek behoort tot de eerste kwartiermakers van Strijp-S zoals het nu is en heeft een bijdrage geleverd aan de bekendheid en populariteit van het gebied. “Er hing die vibe van ‘wij zijn hier iets gaafs aan het doen’. Trudo koesterde die vibe en joeg dat heel erg aan”, aldus Chris Voets, één van de oprichters van De Ontdekfabriek.

Het ontstaan

In het begin was Strijp-S nog een erg rommelig gebied. Slecht toegankelijk en er was nauwelijks iets te doen. De Ontdekfabriek was een van de eerste publiekstrekkers en focuste op het stimuleren van creatieve talenten van kinderen. Dankzij korte lijntjes met Trudo kon De Ontdekfabriek starten en als pionier in het gebied actief zijn. De Ontdekfabriek is begonnen in het gebouw waar nu de Urban Shopper zit, toen nog met heel weinig voorzieningen.

Alleen op zondag open in het begin

De Ontdekfabriek is opgericht door Chris Voets en Hugo Vrijdag. In het begin was De Ontdekfabriek alleen op zondag open onder leiding van Anne Veenstra, die daarvoor al Plan-2 runde in het Klokgebouw. Op die zondagmiddagen kwamen niet alleen kinderen met ouders maar mensen van allerlei leeftijden, om eindelijk weer eens binnen te kunnen kijken in een gebouw op Strijp-S. Geleidelijk zijn de openingstijden verruimd en momenteel is De Ontdekfabriek 7 dagen per week open: woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag open voor iedereen, zonder reservering. Op andere dagen is De Ontdekfabriek open voor groepen, op aanvraag.

Creatieve speeltuin

De Ontdekfabriek is eigenlijk een creatieve speeltuin, waar ouders en kinderen samen kunnen spelen maar ook dingen kunnen creëren. Vanaf de leeftijd van 5-6 jaar oud wordt het leuk voor kinderen. “Veel mensen denken dat wij alleen workshops voor groepen geven, maar driekwart van onze bezoekers zijn gewoon ouders met kinderen die zonder reservering bij ons komen spelen”, vertelt Chris over het beeld van mensen van de Ontdekfabriek.

Toekomstbestendig concept

Interactie zit in het dna van De Ontdekfabriek. Kinderen en ouders gaan echt zelf aan de slag en ontwikkelen hun creatieve talenten. Dat doen ze allereerst in de filmzaal waar ze inspiratie krijgen. Vervolgens gaan ze naar de werkplaats om dingen zelf te maken. Daarna gaan ze zelf hun creatie presenteren met verschillende tools, waaronder een filmstudio. “Dat basisconcept bestaat al 10 jaar en is nog steeds actueel voor ons. Wij zijn heel hands-on en proberen niet te veel digitale tools te gebruiken. Kinderen leren al genoeg programmeren, wij willen ze het creatieve stapje vóór programmeren leren”, vertelt Chris.

Merknaam cadeau

Tijdens het feest van het 10-jarig bestaan kreeg De Ontdekfabriek een welkom cadeau van Trudo: De merknaam De Ontdekfabriek was nog in het bezit van Trudo, maar werd definitief overgedragen aan De Ontdekfabriek. De Ontdekfabriek is eerder al uitgebreid naar Breda, onder de naam de Uitvindfabriek. Met de naam De Ontdekfabriek kunnen ze gemakkelijker uitbreiden naar andere plekken in Nederland, bijvoorbeeld Utrecht.

Pioniersgeest

Chris ziet dat Strijp-S weer enorm in ontwikkeling is en begrijpt ook dat het gebied zal moeten veranderen de komende tijd. Zijn advies is wel om de pioniersgeest die zij bij de start van de Ontdekfabriek hebben ervaren te behouden. “Het gaat om samenwerken, dat je open staat voor nieuwe dingen en de ruimte biedt voor creatieve mensen. Die doen soms rare dingen, maar raar is leuk”, aldus Chris.

Apparatenfabriek blijft nog minimaal 5 jaar

De locatie van De Ontdekfabriek in de Apparatenfabriek is vanaf het begin onzeker geweest, het gebouw zou een keer gesloopt gaan worden. Onlangs is besloten dat het gebouw minimaal nog 5 jaar behouden blijft en dat huurders dus nog 5 jaar verzekerd zijn van hun locatie.