Resultaten
ma 22 okt 2018

Eindhoven blijft vooroplopen in Urban Culture & Sports dankzij samenwerking

Per 1 maart 2018 zijn 040 BMX Park en Area 51 Skatepark verder gegaan in één organisatie die samen Urban Culture & Sports verder op de kaart gaan zetten. Area51 is de naam waarmee het hele park verder gaat en inmiddels zijn al de nodige grote stappen gezet in de samenwerking.

Één groot skatepark

Al langer bestond de noodzaak om de beide losse organisaties, gehuisvest in hetzelfde pand maar altijd gescheiden door een tussenwand, samen te voegen tot één krachtige organisatie op het gebied van urban culture en sports. De nieuwe organisatie achter Area51 heet Stichting Area040, met Thom Aussems als nieuwe voorzitter van het bestuur. Praktisch gezien is de tussenwand inmiddels verdwenen en rijden alle soorten rijders op maandag allemaal door elkaar. Op dinsdag tot en met zondag rijden de bezoekers nog in aparte ruimtes, zoals het voorheen ook was.

De kracht van samen

Pim van den Bos, directeur van Area 040, is erg blij met de samenvoeging van de organisaties. “Doordat we nu één grote, krachtige organisatie zijn staan we als Eindhoven veel sterker in de urban culture en sportwereld. Door samen te werken kunnen we professionaliseren als organisatie en weer investeren in een betere infrastructuur, zoals een nieuwe kantine en betere banen om te zorgen dat we voorop blijven lopen ten opzichte van parken om ons heen.”

Regiodeal geeft impuls

Area51 profiteert door de nieuwe organisatie ook van de regio-enveloppe die de rijksoverheid aan Brainport heeft gegeven, inmiddels omgedoopt in de regiodeal. “Urban Culture & Sports maken deel uit van het beleid van Gemeente Eindhoven. Omdat wij daarvan een belangrijke, grote groep vertegenwoordigen konden we meegaan in deze regiodeal, die een echte impuls kan geven voor urban culture en sports in Eindhoven. ”, geeft Pim aan over het directe effect van de grotere samengevoegde organisatie. Area51 kan hierdoor het park blijven vernieuwen en meegaan in de ontwikkelingen van bijvoorbeeld Skateboarden en BMX als olympische sporten bij de komende Olympische spelen in 2020.

Investeren

Area51 investeert in urban sports als topsport, bijvoorbeeld door een douche- en omkleedruimte te realiseren in het park. Ook wil Area51 in huis een urban sports performance centre laten vestigen waarbij technologie ingezet wordt om urban sportsprestaties te verbeteren. “En dat is niet alleen voor de topsporters, wij willen juist dat iedere bezoeker van Area51 die zijn sport serieus neemt hulp en begeleiding kan krijgen uit technologische mogelijkheden”, geeft Pim aan over de maatschappelijke waarde van het Urban Sports Performance Centre.

Platform 51

Het nieuwe bestuur van Area51 heeft geïnvesteerd in het betrekken van de gebruikers bij het beleid en de uitvoering daarvan. Er is een groep van 8 vertegenwoordigers gevormd (skateboarders, BMX’ers, inlineskaters en stuntsteppers) die regelmatig gaan praten met het bestuur en ze advies geven over de richting van het park. “We willen alle groepen via bijeenkomsten onder de naam ‘Platform 51' betrekken bij de organisatie, zodat ze Op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en het bestuur daarin kunnen adviseren”, geeft Pim aan.