Resultaten
vr 24 mei 2019

Wedowe: de wereld verbeteren begint bij jezelf

Wedowe, gevestigd in Microlab, zorgt ervoor dat mensen actie ondernemen om hun directe omgeving te verbeteren. Het is een innovatief platform dat sociale projecten ondersteunt in de ontwerpfase, de uitvoeringsfase en in de fase van de impactrapportage. Met hun activiteiten willen ze bijdragen aan een betere wereld waarin mensen zelf actie ondernemen op thema’s die hen echt bezighouden en die passen bij hun capaciteiten.

De stap naar verandering zo klein mogelijk maken

De oprichters van wedowe, Aiman Hassani en Cristian Boscheri proberen de stap naar verandering zo klein mogelijk te maken. Dat doen ze door aan te haken op de intrinsieke motivatie van mensen om een bijdrage te leveren aan een onderwerp dat dichtbij ligt. Bij jongeren zijn dit bijvoorbeeld onderwerpen als racisme, eenzaamheid of een smartphoneverslaving. Maar het kunnen ook thema’s zijn zoals milieu, armoede of gezondheid. Het moet iemand persoonlijk raken waardoor een persoon zich emotioneel betrokken voelt en in actie komt.

Evenementen, workshops, video’s en discussies

wedowe fungeert als een katalysator waarin ze mensen helpen om net dat stapje te doen om in actie te komen. Ze proberen een ‘community’ te creëren waarin mensen elkaar helpen en activiteiten te organiseren waarin mensen uit hun comfortzone komen. Dit doen ze door het organiseren van evenementen, workshops, het maken van video’s en het organiseren van discussiesessies. Zo dagen ze mensen uit om hun mening op een podium te geven zich uit te spreken en in discussie te gaan met anderen.

Dowe projecten en communicatie voor maatschappelijke verantwoordelijkheid 

De dowe projecten zijn voornamelijk projecten die financieel door gemeente, overheid of sponsoring tot stand komen. Het ‘#BRAINCANDIES LIVE’ project is daar een voorbeeld van waar 120 sprekers uit de regio Eindhoven over maatschappelijk relevante thema’s, zoals schone energie, geslachtsgelijkheid en circulaire economie spraken. wedowe bracht zo’n 1.000 mensen samen vanuit allerlei achtergronden met 22 sessies in vier jaar tijd. Het publiek had plezier, werd uitgedaagd en kon op een ontspannen manier sociaal contact maken en opinies delen. Maar ook internationaal werden projecten gedaan in Brazilië, India, Bosnië en Marokko. Naast de dowe projecten, helpt wedowe bedrijven om activiteiten op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid op een zo goed mogelijke manier te communiceren. 

Wat kunnen bewoners en ondernemers op Strijp-S doen om wedowe te helpen?

wedowe wil graag nieuwe projecten opstarten op Strijp-S om mensen te inspireren en aanzetten tot actie. Ze wil ervaringen creëren voor mensen zodat ze dichtbij zichzelf een kleine stap zetten tot verandering en een bijdrage leveren aan sociaal-maatschappelijk relevante thema’s. Dat kunnen ze doen door samen met wedowe een dowe project te starten. Of een donatie te doen aan wedowe.

www.wedowe.org